Wanneer is een WKK interessant?

Vooraleer we overgaan tot de plaatsing van een WKK, moeten we eerst nog nagaan of het economisch rendabel is om een dergelijke investering te doen.

Uit ervaring weten we dat:

  • Hoe hoger het energieverbruik is, hoe sneller de installatie terugverdient is …
  • Een WKK een ideale oplossing is voor hotels, rusthuizen, zwembaden, industrie …
  • In de praktijk is een warmtekrachtkoppeling economisch haalbaar als …
    - er een thermisch ketelvermogen is van meer dan 250 Kw
    - het elektriciteitsverbruik boven 120.000 Kw ligt
    - het gasverbruik boven 415.000 Kw ligt

Een WKK kan enkel optimaal renderen bij een perfecte implementatie in het gebouwbeheersysteem. De WKK moet hierbij zo goed mogelijk inspelen op de warmtevraag. Onze systemen gaan ten alle tijden de warmtevraag analyseren en zichzelf hierop aanpassen indien nodig!