Warmtekrachtkoppeling in de praktijk

Warmtekrachtkoppeling in de praktijk

De Belgische primeur voor de toepassing van een WKK van Viessmann is voor het woon- en zorgcentrum van het OCMW van Wilsele bij Leuven. Het gaat om een nieuwbouw met 90 kamers. Uit de berekeningen bleek dat een WKK installatie de meest rendabele oplossing zou zijn met een afschrijftijd tussen 6 en 7 jaar. Twee factoren waren in dit geval doorslaggevend voor de keuze voor warmtekrachtkoppeling: het trapprofiel van SWW (sanitair warm water) en het constante elektrische verbruik. Wat het SWW-verbruik betreft, is er een piek ‘s ochtends, en relatief weinig verbruik gedurende de rest van de dag. De combinatie WKK met een buffervat kan daar perfect op inspelen. De ochtend-piek wordt opgevangen door het opgeladen buffervat. Tijdens de rest van de dag wordt het vat dan opnieuw op temperatuur gebracht. Vanzelfsprekend wordt de WKK in het stookseizoen ook ingeschakeld in de gebouwverwarming.

Door de verplichting tot ventilatie hebben gebouwen zoals dit centrum een vrij hoog constant elektrisch verbruik voor ventilatie.De kamers worden mechanisch geventileerd, waarbij de afvoerlucht gebruikt wordt om de ondergrondse parking te ventileren. Het sociale deel van het gebouw is voorzien van balansventilatie met een warmtewiel. Warmtekrachtkoppeling is perfect geschikt om te voorzien in het elektrisch verbruik van dit alles. Er werd gekozen voor een zo klein mogelijke warmtekrachtkoppeling. Viessmann had een toestel in het assortiment dat klein genoeg was en bovendien was uitgerust met een aangepaste regeling.De uiteindelijke installatie bestaan uit twee Viessmann Vitocrossal 200 gascondensatieketels van 220 kW en een Vitobloc 200 module 18/36 warmtekrachtkoppeling. Deze is voorzien van een gasmotor en levert 18 kWe en 36 kWth. Door de krappe dimensionering kan men looptijden van meer dan 6000 uur per jaar bereiken, wat het rendement verbetert. WKK is een zeer nuttige oplossing voor alle gebouwen waar er een voldoende basisverbruik van elektriciteit en verwarming is, zoals ziekenhuizen, woon- en zorgcentra of sportaccomodaties.

  • Facebook
  • LinkedIn
  • Twitter
  • del.icio.us
  • NuJIJ
  • Google Bookmarks
  • Digg
  • PDF
  • Print
  • email

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,