Wat zijn de voordelen van WKK?

 • Een WKK produceert zowel warmte als elektriciteit
 • Met een WKK kan u tot 30% op de totale energiekosten besparen
 • Een WKK betaald zichzelf terug op ongeveer 4-5 jaar
 • Een WKK is tevens een noodstroomagregaat (bij een stroompanne zal de wkk ervoor zorgen dat bepaalde kringen nooit zonder elektriciteit vallen zoals computers, servers, frigo’s, verlichting,…)
 • Een WKK heeft een hoog elektrisch rendement dankzij energie-efficiënte motoren; hierdoor maximale rendabiliteit door hoogst mogelijke omzetting in stroom
 • Seriematige uitrusting met startaccu’s en synchroongenerator; de BWKC is hierdoor seriematig uitgerust voor netvervanging en de behoefte aan blindstroom stijgt niet
 • Werkt op aardgas (modules voor biogas verkrijgbaar op aanvraag)
 • Tijds- en kostenbesparing bij de planning, de montage ter plaatse, de inbedrijfstelling en de werking dankzij de omvangrijke seriematige uitrusting
 • Lange onderhoudsintervallen dankzij geïntegreerd smeeroliecircuit met geoptimaliseerd tankvolume – werkingskosten en uitvaltijd worden zo tot een minimum beperkt
 • Compleet aansluitklare en in de fabriek geteste eenheden; dit beperkt de installatiewerkzaamheden en dankzij de fabriekstests zijn de vermogenswaarden bekend
 • Beproefde techniek: van deze BWKC’s zijn er reeds 600 geïnstalleerd
 • Beproefde systemen voor bewaking op afstand via internet en automatisering
 • Attractieve subsidiemogelijkheden
 • Alomvattende serviceconcepten: uitgebreid onderhoudsaanbod, van standaard tot volledig onderhoud